1d0d3cdb48

Hvordan fungerer det?

Din personlige Key Security brikke er ferdig adressert med Securitas. Mister du nøklene dine, behøver finneren bare å følge oppfordringen om å legge knippet i nærmeste postkasse.

Derifra går det automatisk til Securitas. De, og bare de vet hvem som skjuler seg bak koden på brikken - og varsler deg omgående pr telefon.

Deretter blir nøklene sendt deg i posten. Key Security samarbeider med Postverket og Secuirtas. Dette gir en sikkerhet ingen andre kan tilby.

Husk - det er bare Securitas som vet hvem som har mistet nøklene